Δωρεές και Ανάδοχοι

Από την σελίδα αυτή μπορείτε να στηρίξετε το όραμα της Ομοσπονδίας Βορειοηπειρωτών Αμερικής. Η βοήθεια και η στήριξη όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Βόρειο Ήπειρο και τον Ελληνισμό γενικότερα. Επίσης μπορείτε να στείλετε bank check στην διεύθυνση :

North Epirotic Federation of America
Po Box 564670
College Point, NY 11356
USA

η οποία θα αναγράφει προς : North Epirotic Federation of America inc.

Δωρεά

Δωρεά προς την Ομοσπονδία Βορειοηπειρωτών Αμερικής

Ανάρτηση Δωρεάς

Σύντομα θα ενεργοποιηθεί.

Read More


0 Comments1 Minute